Giải Toán 6 trang 7 tập 1 Kết nối tri thức

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Toán 6 trang 7 Tập 1 Kết nối tri thức hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập trong SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 trang 7. Lời giải được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức được học trong bài. Mời các bạn theo dõi chi tiết sau đây.

Câu hỏi trang 7 Toán 6 tập 1 KNTT

Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết:

L = {N; H; A; T; R; A; N; G}

Theo em bạn Nam viết đúng hay sai?

Hướng dẫn giải:

Cách viết tập L của Nam sai vì phần tử N và phần tử A xuất hiện 2 lần trong tập hợp.

- Tập hợp được viết lại như sau:

L = {N; H; A; T; R; G}

Luyện tập 2 trang 7 Toán 6 tập 1 KNTT

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

A = {x ∈ \mathbb{N}| x < 5}

B = {x ∈ {\mathbb{N}^*}| x < 5}

Hướng dẫn giải:

Tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5.

Do đó A = {0; 1; 2; 3; 4}

Tập hợp B là tập hợp các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 5.

Do đó B = {1; 2; 3; 4}

Luyện tập 3 trang 7 Toán 6 tập 1 KNTT

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10.

a. Thay thế dấu “?” bằng dấu ∈ hoặc ∉:

5 ? M; 9 ? M

b. Mô tả tập hợp M bằng hai cách.

Hướng dẫn giải:

a) Vì 5 < 6 nên 5 không thuộc tập M. Kí hiệu: 5 ∉ M.

Vì 9 > 6 và 9 < 10 nên 9 thuộc tập M. Kí hiệu: 9 ∈ M.

b) Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp:

M = {7; 8; 9}

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp:

M = \left\{ {a|a \in \mathbb{N},6 < a < 10} \right\}

Bài 1.1 trang 7 SGK Toán 6 tập 1 KNTT

Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v}

Dùng kí hiệu "∉" hoặc "∈" để trả lời câu hỏi: Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

Hướng dẫn giải:

Bài 1.2 trang 7 SGK Toán 6 tập 1 KNTT

Cho tập hợp:

U = {x ∈ N| x chia hết cho 3}

Trong các số 3, 5, 6, 0, 7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập U?

Hướng dẫn giải:

Đang cập nhật...

Bài 1.3 trang 7 SGK Toán 6 tập 1 KNTT

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7;

b) Tập hợp D các tháng (dương lịch) có 30 ngày;

c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ " ĐIỆN BIÊN PHỦ ".

Hướng dẫn giải:

Đang cập nhật...

-----------------------------------------------

---> Xem thêm: Giải Toán 6 trang 8 tập 1 Kết nối tri thức

Lời giải Toán 6 trang 7 Tập 1 Kết nối tri thức với các câu hỏi nằm trong Bài 1 Tập hợp Sách Kết nối tri thức với cuộc sống, được GiaiToan biên soạn và đăng tải!

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 07
Sắp xếp theo