Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 6 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

Nội dung Tải về
  • 2 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 6 được biên soạn là đề Toán lớp 2 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 2 kì 2 có trong đề thi lớp 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 2 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 6

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 758 được đọc là:

A. Bảy năm támB. Bảy trăm năm mươi tám
C. Bảy trăm và năm támD. Bảy trăm lăm mươi tám

Câu 2: Các số 589, 194, 481, 632 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 194, 632, 589, 481B. 194, 481, 589, 632
C. 632, 589, 481, 194D. 589, 632, 194, 481

Câu 3: Kết quả của phép tính 124 + 2 x 3 là:

A. 142B. 138C. 130D. 128

Câu 4: Kết quả của phép tính 14kg + 17kg – 28kg là:

A. 3kgB. 4kgC. 5kgD. 6kg

Câu 5: Hùng có 53 viên bi. Minh có ít hơn Hùng 7 viên bi. Minh có tất cả số viên bi là:

A. 44 viênB. 47 viênC. 45 viênD. 46 viên

Câu 6: Giá trị của X thỏa mãn X : 3 = 12 – 10 là:

A. X = 3B. X = 4C. X = 5D. X = 6

Câu 7: Số hình tam giác có trong hình dưới đây là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 6

A. 4 hìnhB. 5 hìnhC. 6 hìnhD. 7 hình

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 112 + 223b) 759 – 436c) 4 x 5d) 18 : 2

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 8 = 3b) X x 5 = 45

Câu 10: Tính:

a) 23dm + 12dm + 17dmb) 45kg – 8kg – 11kg

Câu 11: Bác Hoa chia đều 40kg gạo vào 5 bao. Hỏi mỗi bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 12: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết độ dài các đoạn thẳng lần lượt là AB = 12cm, BC = 27cm và CD = 8cm.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 6

I. Phần trắc nghiệm

1. B2. B3. C4. A5. D6. D7. C

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a) 112 + 223 = 335b) 759 – 436 = 323
c) 4 x 5 = 20d) 18 : 2 = 9

Câu 9:

a) X : 8 = 3

X = 3 x 8

X = 24

b) X x 5 = 45

X = 45 : 5

X = 9

Câu 10:

a) 23dm + 12dm + 17dm = 35dm + 17dm = 52dm

b) 45kg – 8kg – 11kg = 37kg – 11kg = 26kg

Câu 11:

Mỗi bao chứa số ki-lô-gam gạo là:

40 : 5 = 8 (kg)

Đáp số: 8kg gạo

Câu 12:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

12 + 27 + 8 = 47 (cm)

Đáp số: 47cm

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 2 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi lớp 2 kì 2 của các môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2 và Tiếng Anh lớp 2 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

  • 4.295 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Hằng Anh
Chủ đề liên quan