Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Cánh diều - Đề 2 Đề thi học kì 1 lớp 4 Cánh diều

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 Cánh diều - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập Toán lớp 4 CD hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 môn toán lớp 4 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều - Đề 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 38 189 000 được đọc là:

A. Ba mươi tám một trăm tám mươi chín.

B. Ba mươi tám triệu một trăm tám mươi chín.

C. Ba mươi tám triệu một trăm tám mươi chín nghìn không đơn vị.

D. Ba mươi tám triệu một trăm tám mươi chín nghìn.

Câu 2: Mẹ mua 5 kg cam hết 175 000 đồng. Hỏi mẹ mua 7kg thì hết bao nhiêu tiền?

A. 240 000 đồng

B. 245 000 đồng

C. 230 000 đồng

D. 235 000 đồng

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7 tấn 3 tạ = ….yến là:

A. 730

B. 7300

C. 703

D. 7003

Câu 4: Trung bình cộng của ba số 45, 54 và 93 là:

A. 64

B. 45

C. 52

D. 77

Câu 5: Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm của 5 phút 15 giây = … giây là:

A. 305

B. 315

C. 325

D. 320

Câu 6: Trong các số dưới đây, số lớn nhất là số:

A. 623 917

B. 628 827

C. 623 828

D. 627 287

Câu 7: Chú Hòa đem táo ra chợ bán. Chú có 12 sọt táo, mỗi sọt có 15 kg táo. Giá tiền một ki lô gam táo là 5 000 đồng. Hỏi chú Hòa đã thu được tất cả bao nhiêu tiền?

A. 800 000 đồng

B. 850 000 đồng

C. 900 000 đồng

D. 950 000 đồng

Câu 8: Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong hình sau:

Góc vuông: ...........................................................

Góc nhọn: .............................................................

..............................................................................

Góc tù: .................................................................

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

745 142 + 114 215

947 451 – 66 108

23 994 x 15

64 810 : 32

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 2: Trong phong trào kế hoạch nhỏ, trung bình mỗi lớp 4A và lớp 4B quyên góp được 194kg giấy vụn. Tìm số ki-lô-gam giấy vụn mỗi lớp quyên góp biết số giấy vụn lớp 4A quyên góp được ít hơn số giấy vụn lớp 4B quyên góp được là 56kg.

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện:

a) 125 x (8 x 12)

b) 27 x 739 + 27 x 261 – 7000

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

>> Tham khảo thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 Cánh diều - Đề 3

-------------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều - Đề số 2 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Chúc các em đạt điểm cao!

  • 337 lượt xem
Chia sẻ bởi: Người Nhện
Sắp xếp theo