Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Nội dung Tải về
  • 22 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 5 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề Toán lớp 3 kì 1 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 3 kì 1 có trong đề thi lớp 3. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 3 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Để tài toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link sau đây: Đề thi học kì 1 Toán lớp 3

Tham khảo thêm:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số “Hai trăm hai mươi ba” được viết là:

A. 200

B. 23

C. 223

D. 322

Câu 2: Trong các số 273, 193, 400, 788; số lớn nhất là:

A. 273

B. 400

C. 788

D. 193

Câu 3: Số dư của phép chia 39 : 5 là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 4: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 1 giờ 3 phút

B. 3 giờ 1 phút

C. 3 giờ 5 phút

D. 1 giờ 15 phút

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 6m 19cm = … cm là:

A. 619

B. 691

C. 196

D. 169

Câu 6: Chu vi hình vuông có độ dài cạnh bằng 8cm là:

A. 40cm

B. 32cm

C. 24 cm

D. 16cm

Câu 7: Số góc vuông trong hình dưới đây là:

A. 1 góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 3 góc vuông

D. 4 góc vuông

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Câu 8: Một lớp học có 45 học sinh. Cô giáo chia đều lớp thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

A. 3 học sinh

B. 5 học sinh

C. 7 học sinh

D. 9 học sinh

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

263 + 177

654 – 139

153 x 6

756 : 7

Bài 2 (1 điểm): Tìm x, biết:

a) x – 193 = 582

b) 250 : x = 5

Bài 3 (1 điểm):

a) 18kg gấp 2kg bao nhiêu lần?

b) 27dm gấp 3dm bao nhiêu lần?

Bài 4 (2 điểm): Một tủ sách gồm hai ngăn. Ngăn thứ nhất có 42 quyển sách. Số sách ở ngăn thứ hai gấp 3 lần số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi tủ sách có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Đáp án Đề thi học kì 3 môn Toán lớp 3 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

C

A

D

A

B

B

D

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

263 + 177 = 440

654 – 139 = 515

153 x 6 = 918

756 : 7 = 108

Bài 2:

a) x – 193 = 582

x = 582 + 193

x = 775

b) 250 : x = 5

x = 250 : 5

x = 50

Bài 3:

a) 18kg gấp 2kg số lần là:

18 : 2 = 9 (lần)

Đáp số: 9 lần.

b) 27dm gấp 3dm số lần là:

27 : 3 = 9 (lần)

Đáp số: 9 lần.

Bài 4:

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

42 x 3 = 126 (quyển)

Tủ sách có tất cả số quyển sách là:

42 + 126 = 168 (quyển)

Đáp số: 168 quyển sách.

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 3 kì 1 năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo thêm các tài liệu về môn Toán lớp 3 được GiaiToan đã biên tập và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn.

  • 9.192 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xucxich14
Tìm thêm: Toán lớp 3
Sắp xếp theo