Bài 9.7 trang 76 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán 6 Tập 2

Nội dung
  • 29 Đánh giá

Bài 9.7 trang 76 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 9.7 trang 76 Bảng thống kê và biểu đồ tranh là lời giải bài SGK Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 9.7 Toán lớp 6 trang 76

Bài 9.7 (SGK trang 76 Toán 6): Một phường lắp đặt hệ thống lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ phường.

Biểu đồ tranh dưới đây là kết quả đánh giá của người dân về một cán bộ trong một tuần làm việc (mỗi biểu tượng thể hiện kết quả một lần đánh giá, hài lòng: 😊, bình thường: 😑, không hài lòng: ☹️).

Bài 9.7 trang 76 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Cả tuần có bao nhiêu lượt người cho ý kiến đánh giá về cán bộ này? Có bao nhiêu lượt đánh giá hài lòng, bình thường, không hài lòng?

Hướng dẫn giải

- Bảng thống kê là một cách trình bày dữ liệu chi tiết hơn bảng dữ liệu ban đầu bao gồm các hàng và các cột, thể hiện danh sách các đối tượng thống kê cùng với các dữ liệu của đối tượng đó.

- Vẽ biểu đồ tranh:

+ Biểu đồ tranh thường có hai cột:

Cột 1: Danh sách phân loại đối tượng thống kê.

Cột 2: Vẽ các biểu tượng thay thế đủ số lượng các đối tượng.

+ Ghi tên biểu tượng thay thế đủ số lượng tương ứng mỗi biểu tượng của biểu đồ tranh.

Lời giải chi tiết

Số lượt đánh giá cán bộ từng ngày trong một tuần làm việc được thống kê ở bảng dưới đây:

Số lượt đánh giá

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Thứ Hai

3

5

2

Thứ Ba

4

3

1

Thứ Tư

4

3

2

Thứ Năm

2

6

2

Thứ Sáu

1

3

2

Tổng

14

20

9

Tổng số lượt đánh giá hài lòng trong tuần là:

3 + 4 + 4 + 2 + 1 = 14 (lượt)

Tổng số lượt đánh giá bình thường trong tuần là:

5 + 3 + 3 + 6 + 3 = 20 (lượt)

Tổng số lượt đánh giá không hài lòng trong tuần là:

2 + 1 + 2 + 2 + 2 = 9 (lượt)

Số lượt người đánh giá về cán bộ này trong cả tuần là:

14 + 20 + 9 = 43 (lượt)

----> Câu hỏi tiếp theo:

Bài tiếp theo: Giải Toán 6 Bài 40: Biểu đồ cột

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 9.7 Toán lớp 6 trang 76 Bảng thống kê và biểu đồ tranh cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Mỡ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 5.195
Sắp xếp theo